Spätné odkazy vysokej autority

Slovenčina

Nástroje na kontrolu spätných odkazovs

search icon

Algoritmus Penguen, jeden z 3 najväčších známych algoritmov Google, bojuje so spätnými odkazmi, ktoré nezískate prirodzenými spôsobmi, ako je to v príklade uvedenom vyššie. Google môže niekedy udeliť veľmi vysoké pokuty webovým stránkam za spätné odkazy, o ktorých má podozrenie, že prirodzene prichádzajú, a niekedy ignoruje prichádzajúce spätné odkazy. V oboch prípadoch pôjde vaše úsilie do koša, ako keby ste minuli vyhodené peniaze. Stručne povedané, rozhodne sa držte ďalej od balíčkov spätných odkazov!