Liên kết ngược có thẩm quyền cao

Tiếng Việt

Công cụ kiểm tra liên kết ngượcs

search icon

Thuật toán Penguen, một trong 3 thuật toán lớn nhất được biết đến của Google, chống lại các liên kết ngược không giành được theo cách tự nhiên, như trong ví dụ đã đề cập ở trên. Google đôi khi có thể đưa ra các hình phạt rất nặng cho các trang web đối với các liên kết ngược mà anh ta nghi ngờ đến tự nhiên và đôi khi bỏ qua các liên kết ngược đến. Trong cả hai trường hợp, nỗ lực của bạn sẽ đổ vào thùng rác như thể bạn đã tiêu tiền một cách lãng phí. Tóm lại, nhất định tránh xa các gói backlink!